Lịch kiểm tra giữa Học kỳ II 2023-2024

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 3

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 3

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 3
,
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Giáo Dục Thường Xuyên Quận 3

Lịch kiểm tra giữa Học kỳ II 2023-2024

Thời gian cập nhật: 4 tháng trước

Lịch kiểm tra giữa học kỳ 2 năm học 2023-2024:

http://ttgdnngdtxq3hcm.edu.vn/upload/filemanager/LICH%20KIEM%20TRA%20giua%20hk2.docx