Kế hoạch Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi khối THCS và THPT cấp Thành phố 2023

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 3

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 3

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 3
,
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Giáo Dục Thường Xuyên Quận 3

Kế hoạch Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi khối THCS và THPT cấp Thành phố 2023

Thời gian cập nhật: 10 tháng trước

Kế hoạch Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi khối THCS và THPT Giáo dục Thường xuyên cấp Thành phố năm học 2023-2024:

http://ttgdnngdtxq3hcm.edu.vn/upload/filemanager/5191_1292023_KehoachthiGVCNgioiGDTX23_24.pdf