Hướng dẫn tra cứu thông tin văn bằng tốt nghiệp THPT từ năm 2018

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 3

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 3

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 3
,
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Giáo Dục Thường Xuyên Quận 3

Hướng dẫn tra cứu thông tin văn bằng tốt nghiệp THPT từ năm 2018

Thời gian cập nhật: 10 tháng trước

Hướng dẫn tra cứu thông tin văn bằng tốt nghiệp THPT từ năm 2018:

http://ttgdnngdtxq3hcm.edu.vn/upload/filemanager/thongbaotracuuvb-tnthpt_269202381755.pdf